Các gói dịch vụ Tour

Các hoạt động phục vụ theo giờ

Lướt ván với Cano

200.000 / 30 phút

(Có được nhiều người tham gia)

Dạo xung quanh Đảo với Cano

200.000 / 30 phút

(Chở tối đa 5 người)

Sàn hơi chụp hình, trò chơi

200.000 / 60 phút

Sức nổi từ 10 – 15 người thích hợp ngồi câu cá, chơi đánh trận…

Thuê Sup – Thuê Thuyền Hơi

100.000 / 60 phút / chiếc

Thuyền hơi có động cơ: 200.000/ 60p (bao xăng)